میزبانی لینوکس ایران
 • Product 1

  شخصی کم حجم

  • میزبانی سایت شخصی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   1000 مگابایت فضا

   پهنای باند 2 گیگابایت
  فقط
  12,500,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  شخصی پر حجم

  • میزبانی سایت شخصی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   2500 مگابایت فضا

   پهنای باند 4 گیگابایت
  فقط
  25,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  شرکتی (پیشنهادی)

  • میزبانی سایت شرکتی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   5000 مگابایت فضا

   پهنای باند 7 گیگابایت
  فقط
  35,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  سازمانی کم حجم

  • میزبانی سایت سازمانی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   10000 مگابایت فضا

   پهنای باند 12 گیگابایت
  فقط
  45,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  سازمانی پر حجم

  • میزبانی سایت سازمانی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   20000 مگابایت فضا

   پهنای باند 25 گیگابایت
  فقط
  60,000,000/yr
  سفارش دهید