میزبانی لینوکس ایران

 • شخصی کم حجم

  • میزبانی سایت شخصی

   1000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
 • شخصی پر حجم

  • میزبانی سایت شخصی

   3000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
 • شرکتی

  • میزبانی سایت شرکتی

   5000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
 • سازمانی کم حجم

  • میزبانی سایت سازمانی

   10000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  14,000,000/yr
  سفارش دهید
 • سازمانی پر حجم

  • میزبانی سایت سازمانی

   20000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  25,000,000/yr
  سفارش دهید