میزبانی لینوکس

 • شخصی کم حجم

  • میزبانی سایت شخصی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   1000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  3,000,000/yr
  Order Now
 • شخصی پر حجم

  • میزبانی سایت شخصی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   2500 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  5,000,000/yr
  Order Now
 • شرکتی (پیشنهادی)

  • میزبانی سایت شرکتی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   5000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  8,000,000/yr
  Order Now
 • سازمانی کم حجم

  • میزبانی سایت سازمانی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   10000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  14,000,000/yr
  Order Now
 • سازمانی پر حجم

  • میزبانی سایت سازمانی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   20000 مگابایت فضا

   پهنای باند نامحدود
  25,000,000/yr
  Order Now